Stævne 2020

VELKOMMEN TIL BF-STÆVNE 2020 i Albertslund

Stævnet er udskudt til 2021 pga corona:

Beredskabsforbundets landsstævne udskydes til 2021

 

BF-stævne 2020, afvikles denne gang i Albertslund, hvor såvel kommunen, beredskaberne som de frivillige i Hovedstaden allerede på nuværende har lavet et stort forarbejde for at sikre, at I frivillige får en god og positiv weekend sammen med venner og ligestillede fra hele landet.

BF-stævnet er for mange beredskaber et af de holdepunkter, som de frivillige ser frem til. Det er tidspunktet, hvor man som frivillig gerne vil vise sine kompetencer, men det er også tidspunktet hvor den enkelte frivillige ser frem til, at gense frivillige fra andre beredskaber og kredse, som man enten har været på kursus med, har set i forbundsregi, eller har mødt ved tidligere stævner.

Det er den kombination, som skal være rammen om et godt stævne.

Jeg glæder mig til at møde nye deltagere og til at gense tidligere deltagere. På gensyn i Albertslund.

Niels Bonde Jensen
Landschef, Beredskabsforbundet