Reglement

Her kan du åbne og downloade de forskellige regler for stævnet generelt og de forskellige konkurrencer.

Reglementer markeret med kursiv er under revidering – de kan dog bruges som inspiration til jeres træning frem mod stævnet. Efterhånden som reglementerne bliver revideret og nye filer uploades fjernes den kursive markering.


Retningslinjer og generelle konkurrencebestemmelser

Læs/download herRetningslinier og konkurrencebestemmelser


Konkurrencer

TØRKE: BFstævne-Tørke

STORM: BFstævne-Storm

HAT: BFstævne-Håndtering af tilskadekomne HAT

KOMBI: BFstævne-Kombi konkurrence

SNE: BFstævne-Sne

5-KAMP: BFstævne-5kamp

Ungdomsbrandkorps: BFstævne-Ungdomsbrandkorps