Discipliner

Denne sider beskriver overordnet de enkelte discipliner – der henvises til siden reglementer for at se de specifikke konkurrencebestemmelser.

 

Tørke

Generelt

Konkurrencen omfatter pakning, udlægning af brandmateriel, indtrængning i ”bygning”, personredning, indvendig slukning, trinvis førstehjælp til bevidstløse uden vejrtrækning samt flaskeskift inden for et samlet tidsrum af 25 minutter.

Personel

Holdet sammensættes af 1 holdleder og 5 personer. Alt personel skal være mærket således, at det tydeligt fremgår, hvem der er nr. 1, 2, 3, 4, motorpasser (MO) og holdleder (HL). 1´er, 2´er og motorpasser skal, som minimum, have bestået funktionsuddannelse indsats, 3´er og 4´er skal, som minimum, have bestået grunduddannelse indsats, holdleder skal, som minimum, have bestået holdleder brand.

Uddannelserne skal være vedligeholdte efter de til enhver tid gældende regler.

KOMBI – Når hjælp er en æressag

Generelt

Konkurrencen omfatter opgaver i starteftersyn (find et antal fejl), stands ulykken og livreddende førstehjælp, hjulskift på køretøj samt en afsøgningsopgave. Opgaverne fordeles på 4 stande.

Personel

Holdet sammensættes af 4 personer, hvor den ene skal fungere som holdleder. Der er ingen uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne deltage i denne disciplin.

5-KAMP

Generelt

Konkurrencen består af opgaver inden for følgende områder:

 1. Redning
 2. Mørke
 3. Klima
 4. Kommunikation
 5. Reb-redning

Personel

Holdet sammensættes af max. 6 personer. Grad og uddannelse er underordnet.

5-KAMP UNGDOMSBRANDKORPS

Generelt

Konkurrencen består af opgaver inden for følgende områder:

 • Førstehjælp
 • Kommunikation
 • Redning
 • Knob og stik
 • Slangeudlægning jf. beskrivelserne for de enkelte opgaver.

Personel

Holdet sammensættes af max. 10 personer. Grad og uddannelse er underordnet.

STORM

Generelt

Konkurrencen består af en forhindringsbane, bestående af følgende tekniske redningsobjekter:

 1. Gennembrydning.
 2. Afstivning af etagedæk
 3. Bjærgning
 4. Redning fra etager
 5. Båretransport – Banen skal gennemføres så hurtigt og korrekt som mulig

Personel

Holdet sammensættes af 1 holdleder og 5 personer. Holdlederen må gerne deltage i den praktiske løsning af opgaven, hvis det ikke går ud over holdlederens overblik og ordrer.

SNE

Generelt

Konkurrencen omfatter udarbejdelse af forslag til indretning af indkvarteringssted for et antal evakuenter, opstilling, indretning og reetablering af kogeplads, samt tilberedelse af en varm mad til et antal evakuenter.

Personel

Holdet sammensættes af 6 personer, hvor den ene skal fungere som holdleder. Der skal af hensyn til bedømmelsen af fordeling og ledelse af arbejdet foretages en afmærkning af holdleder på kogepladsen. Holdlederen må gerne deltage i den praktiske løsning af opgaven.

HAT (Håndtering af tilskadekomne)

Generelt

Konkurrencen omfatter korrekt prioritering ud fra princippet om, at standse ulykken herunder personlig sikring og sikre skadestedet. Behandlingen af livstruende tilstande, jf. ABCDE modellen, og ved brug af afhjælpende materiel. Behandling af førlighedstruende tilstande, jf. ABCDE modellen, og ved brug af afhjælpende materiel. Den tilskadekomne skal vurderes og behandles ud fra symptomer og observationer (subjektivt og objektivt):

 • Symptomerne som ses/høres og evt. mærkes hos den tilskadekomne skal vurderes
 • Observere (subjektivt og objektivt) den tilskadekomne jf. ABCDE modellen.
 • Den tilskadekomne skal have den korrekte behandling efter de symptomer og observationer som holdet har vurderet ud fra. Behandlingen skal udføres jf. førstehjælpens 4 hovedpunkter og efter ABCDE modellen.
 • Der skal behandles ved hvert punkt der identificeres ved den tilskadekomne. Udelades behandlingen af det identificeret hos den tilskadekomne – skal der påregnes forværring af symptomerne.
 • Mistanke om columna traumer (hals/ryg) hvor luftvejene er truet, skal der behandles med kæbeløft eller anden tilsvarende måde for at sikre førligheden, dog jf. ABCDE modellen. Der skal foretages en kort og korrekt båretransport under konkurrencen.

Personel

Holdet sammensættes af 3 personer, hvor af den ene skal fungerer som Team Leader/Holdleder.